From Memory to Written Record, Oxford, Blackwell 1993, s. 294

M.T. Clanchy


"Documents did not immediately inspire trust. As with other innovations on technology, there was a long and complex period of evolution particularly in 12th century in England, before methods of production were developed which proved acceptable both to traditionalists and to experts in literacy. There was no straight and simple line of progress from memory to written record. People had to be persuaded and it was difficult to do - that documentary proof was sufficient improvement on existing methods to merit the extra expense and mastery of novel technique it demanded."


A. Menne-Haritz


Ludzie tworzą dokumenty, bo ich potrzebują, a nie dlatego, że ktoś im to nakazał. To chęć sterowania i kontrolowania procesów podejmowania decyzji jest zasadniczym powodem wytwarzania dokumentów, gdyż z ich pomocą wszystkie wysiłki mogą być efektywnie ukierunkowane na wspólne cele lub zadania. Dokumenty nie są tworzone dla potomności, aktotwórca tworzy je, bo sam ich potrzebuje.


MATERIAŁY

LEKTURY